superauu

About superauu

Phone #:
Mobile # :
User Post

โควิด 3 นายจ้างถูกสั่งปิดต้องจ่ายค่าจ้างไหม และลูกจ้างต้องไปรับเงินกับใคร

โควิด 3 นายจ้างถูกสั่งปิดต้องจ่ายค่าจ้างไหม และลูกจ้างต้องไปรับเงินกับใคร

📌 โควิด 3 นายจ้างถูกสั่งปิด

Post on : 29 May 2021

มาทำงานไม่ทัน ฝากลงเวลาลงชื่อมาทำงานแทนร้ายแรงหรือไม่

มาทำงานไม่ทัน ฝากลงเวลาลงชื่อมาทำงานแทนร้ายแรงหรือไม่

📌มาทำงานไม่ทัน ฝากลงเวลาล

Post on : 31 May 2021

นายจ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเกรดปรับค่าจ้างโบนัสจาก 3 เกรด เป็น 5 เกรดได้หรือไม่

นายจ้างเปลี่ยนเปลี่ยนเกรดปรับค่าจ้างโบนัสจาก 3 เกรด เป็น 5 เกรดได้หรือไม่

📌นายจ้างเปลี่ยนเ

Post on : 31 May 2021

ไล่ออกเพราะไม่ฉีดวัคซีนได้มั้ย?

ไล่ออกเพราะไม่ฉีดวัคซีนได้มั้ย?

คำตอบเกี่ยวกับกฎหมายแรงง

Post on : 01 Jun 2021

สั่งให้พนักงานไปทำงานบริษัทในเครือได้ไหม?

สั่งให้พนักงานไปทำงานบริษัทในเครือได้ไหม?

คำตอบเกี่ยวกับกฎหมายแรงง

Post on : 01 Jun 2021

ยกเลิกลาออกได้ไหม?

ยกเลิกลาออกได้ไหม?

เรื่อง : วิกฤต โควิด-19 สมัคร

Post on : 01 Jun 2021

โควิดระลอก 3 ถูกปิดงาน ลูกจ้างต้องรับเงินจากใคร??

โควิดระลอก 3 ถูกปิดงาน ลูกจ้างต้องรับเงินจากใคร??

วิเคราะห์แนะนำลูกจ้างนาย

Post on : 01 Jun 2021

จ้างพนักงานอายุเกิน60ปีแล้วขอเกษียณรับค่าชดเชย

จ้างพนักงานอายุเกิน60ปีแล้วขอเกษียณรับค่าชดเชย

ช่วยกันคิดช่วยกันตอบสำหร

Post on : 01 Jun 2021